Rejsebetingelser for Stigs Cykelrejser

Depositum

Ved bestilling af arrangementet/rejsen, modtager man en mail, hvori der bliver bedt om at overføre et depositum på 2.500 kr. pr. person. Hvis Stigs Cykelrejser skal være behjælpelig med flybillet, refunderes depositum ikke ved afbestilling af rejsen.

Tilmelding er først gyldig og bindende, når beløbet er Stigs Cykelrejser i hænde. Indbetaling af depositum, anses af Stigs cykelrejser, som rejsedeltagernes accept af nærværende rejsebestemmelser. Betales beløbet ikke rettidigt, har Stigs cykelrejser ret til at slette reservationen.

Ændringer

Hvis bestilling er afgivet til Stigs Cykelrejser og rejsedeltageren har modtaget opkrævning herpå, har Stigs Cykelrejser ret til at opkræve et gebyr på 500 kr. ved enhver form for ændring.

Stigs Cykelrejser, forbeholder sig ret til og uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Afbestilling og udeblivelse

Ved afbestilling, påløber afbestillingsgebyr kr. 500,00 pr. person.
Ved afbestilling senere end 8. uger før afrejsedato er 50% at opholdet tabt.
Ved afbestilling senere end 6. uger før afrejsedato har rejsedeltageren ikke krav på tilbagebetaling.

Hvis Stigs Cykelrejser skal være behjælpelig med flybillet, refunderes depositum ikke ved afbestilling af rejsen, uanset tidspunkt for rejsens afbestilling.

Udeblivelse eller for sent fremmøde på destinationen uden forudgående aftale med Stigs Cykelrejser, betragtes som en afbestilling.

Aflysning

Stigs cykelrejser forbeholder sig ret til at aflyse en rejse indtil 14. dage før afrejse dato, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Opholdets fulde pris, vil da blive refunderet.

Er pas, visum eller vaccinationer ikke i orden og gyldige, eller møder rejsedeltageren ikke op på angivet tid og sted ved opholdets begyndelse, har deltageren ikke ret til at få opholdet pris refunderet.

Prisændringer

Stigs cykelrejser har ret til, under særlige omstændigheder, at forhøje den allerede aftalte pris, herunder: f.eks. ved forhøjede skatter, gebyrer, olieprisstigninger eller ændrede valutakurser.

Ansvarsfraskrivelse og force majeure

Stigs cykelrejser fralægger sig, ethvert ansvar for forsinkelser i forbindelse med fly og transport af cykler.

Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier/pandemier, mv., der forhindrer planlagt ophold, forbeholder Stigs cykelrejser sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne.

Såfremt sådanne forhold indtræffer på et påbegyndt ophold, må deltageren selv dække de allerede afholdte udgifter, samt udgifter til ophold, hjemtransport m.m.

Reklamation

Evt. reklamationer under en rejse, skal straks fremsættes overfor Stigs Cykelrejsers personale på opholdet.

Reklamationer skal straks efter hjemkomst, formuleres skriftligt og være Stigs cykelrejser i hænde senest 7. dage efter hjemkomst.

Reklamationer skal stiles til:

Stigs cykelrejser
Almeengen 10
2740 Skovlunde

Bagageansvar

Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen kommer med på turen.
Evt. beskadiget bagage og cykel, erstattes ikke.
Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.
HUSK AT TJEKKE DETTE INDEN AFREJSE.

Rejseforsikring

Der er ikke inkluderet afbestillingsforsikring eller rejseforsikring i rejsens pris. Dette skal rejsedeltageren selv stå for.

Cykeltransport efterår

Cyklerne skal afleveres uden pedaler og de bliver sat/pakket med tæpper imellem hver enkelt cykel. Mange har sat skumrør på deres cykler, som beskytter mod ridser, hvilket kan anbefales.
Hvis, det skulle ske, at en cykel bliver skadet på rejsen, er det rejsedeltagerens egen indboforsikring, der skal dække. Evt. tyveri af cyklen (fra kassebilen, hotellerne osv.) skal ligeledes dækkes af rejsedeltagerens, egen indboforsikring.

Betingelser for cykelforsikring ved lejecykel

Vi anbefaler at du sikre dig, ved at have en cykelforsikring mens du lejer cykel.

Prisen for en uge, 7 lejedage, er 115 kr. Fra søndag morgen til lørdag aften.

Inkluderet I forsikringen:

Alle normale skader på cyklen er dækket 100% i lejeperioden.
Som f.eks. hjul, saddel, styr, bremser og kranksæt.
Inkluderet i forsikringen er også skader på stel og forgaffel i lejeperioden. (Dog ikke ved skødesløs adfærd, kaste, stille eller smide) derfor er lakskader ikke dækket. Du skal behandle cyklen som var det din egen cykel.

Tyveri af cyklen og løsdele er ikke dækket, eks. Saddeltaske og cykelcomputer, (tjek din egen forsikring) Hvis tyveri skal dækkes, af egen forsikring, skal der foreligge en politi anmeldelse.

Tyveri af cyklen vil blive opkrævet og du vil få den originale faktura.

Vi fakturerer ikke arbejdstid I forbindelse med udbedring af skader.

Hvis der ikke tegnes forsikring hos os

Vælger du ikke at tegne en cykelforsikring gennem Stigs Cykelrejser, vil vi udskifte beskadigede dele, og derefter sende den enkelte bruger en kvitteringen fra vores reparatør. Det er altid en god idé at tjekke din egen forsikring, for at vide hvordan du er dækket på din rejse, personligt og for din lejecykel.

Arrangør

Stigs Cykelrejser
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2424

STIGS CYKELREJSER
Almeengen 10
2740 Skovlunde.
www.cykelstig.dk

Indholdsfortegnelse